Bästa företagslån 2024

Vi på Testproffs är själva erfarna företagare som har säkrat bolagets finanser via kortsiktig finansiering. Ett företagslån kan vara en livlina om saker inte går som man tror i företaget men även en möjlighet att finansiera en god idé utan att behöva bli utspädd eller sälja av värdefulla ägarandelar.
BÄST I TEST
Toborrow logotyp

Toborrow företagslån

5/5
ALTERNATIV
krea logo

Krea företagslån

5/5
ALTERNATIV
creddo-logo

Creddo företagslån

4.5/5

Introduktion om bästa företagslånen

Vi på Testproffs har med stor entusiasm dykt in i företagslånens värld för att vi själva är erfarna företagare som vet hur viktigt det är med rätt finansiering till företaget. Om man har ett par år kvar till lönsamhet eller om man stöter på en kortsiktig kris, så kan rätt företagslån rädda hela verksamheten. Därför ska man inte slarva med valet av företagslån och därför är vi taggade på att ge dig den bästa möjliga guidningen när du gör ditt val.

TestProffs Logotyp Header

Vilket är det bästa företagslånet?

Det bästa företagslånet just nu erbjuds av Toborrow eftersom de har marknadens bredaste utbud av företagslån och bästa service. Du får dessutom hjälp med din ansökan från företaget för att öka dina chanser att få de bästa villkoren på ditt lån. Man kan kostnadsfritt testa sitt kreditutrymme utan att någon upplysning tas på företaget och man erbjuds lån på på upp til 20 miljoner kronor. Toborrows lån är kostnadseffektiva och transparenta i sitt återbetalningsschema, vilket ger klarhet och förutsägbarhet till dig som låntagare.

ATT TÄNKA PÅ

Vad skall jag tänka på när jag tar ett företagslån?

  1. Hur stort belopp behöver företaget och vad är syftet med lånet?
  2. Hur snabbt behöver du tillgång till lånet?
  3. Vilken återbetalningstid önskas?
  4. Ska företagslånet tas med eller utan säkerhet?
  5. Ränta och avgifter

Vad skall jag tänka på när jag tar ett företagslån?

De flesta bolagsformerna möjlighet att teckna företagslån. Här är några vanliga bolagsformer och deras möjligheter att ansöka om företagslån här i Sverige:

Aktiebolag (AB): Aktiebolag är en av de vanligaste bolagsformerna och har goda möjligheter att teckna företagslån. Eftersom ett aktiebolag är en separat juridisk enhet är företaget och dess ägare (aktieägare) juridiskt åtskilda. Detta gör att ett borgensåtagande, att en privatperson blir personligt betalningsskyldig, ofta krävs.

Enkelt bolag: Enkla bolag är enklare former av företag där delägarna är personligt ansvariga för företagets skulder. Lånechanserna kan vara beroende av ägarnas kreditvärdighet och förmåga att erbjuda säkerheter.

Handelsbolag: Handelsbolag är en annan form av företag med delägare som är personligt ansvariga. Lånechanserna kan vara liknande enkla bolag, och det är viktigt att ägarna har god kreditvärdighet.

Kommanditbolag (KB): Kommanditbolag har både komplementärer (som har obegränsat personligt ansvar) och kommanditdelägare (med begränsat ansvar). Lånechanserna kan variera beroende på ansvarsfördelningen och särskilt komplementärens kreditvärdighet.

Enskild firma: Eget företag eller enskild firma är en form där företagaren personligen ansvarar för företagets skulder. Lånechanserna kan vara beroende av företagarens personliga kreditvärdighet.

Ekonomisk förening: Ekonomiska föreningar är kooperativa företagsformer där medlemmarna delar på vinst och förlust. Deras möjligheter att få företagslån varierar. Vissa typer av ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar kan få lån, men i regel inte ideella föreningar.

Ideell förening: Ideella föreningar är ofta inriktade på ideella ändamål och har som regel begränsade möjligheter att få traditionella företagslån. De kan dock söka finansiering från olika bidragskällor och stödorganisationer.

Aktieägarförening: Aktieägarföreningar har också möjligheten att teckna företagslån, men lånemöjligheterna kan variera beroende på föreningens specifika struktur och syfte.

Vem eller vilka i företaget blir ansvariga för lånet?

I ett Aktiebolag blir vanligtvis företagsledningen (styrelse och VD) ansvariga för att säkra upp ett företagslån. Deras roll innefattar att förhandla fram lånevillkor, övervaka användningen av lånet, och säkerställa att återbetalningar sker i enlighet med avtalet. Ägare och styrelse kan också ha delat ansvar beroende på bolagsstruktur och vilket borgensåtagande som bestämts internt. Det är avgörande att alla inblandade har förståelse för företagets ekonomiska åtaganden och återbetalningsplaner för att säkerställa en framgångsrik lånehantering. Vid andra företagsformer än ett Aktiebolag, så är i regel alla delägare i bolaget betalningsskyldiga.

Vilka räntor och avgifter betalas på företagslån?

På företagslån betalas vanligtvis ränta, som kan vara antingen fast eller rörlig, beroende på avtalet. Räntesatser varierar baserat på företagets kreditvärdighet och marknadsförhållanden. Som lånegivare utgår man normalt från STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) som är en referensränta och allting ovanför STIBOR är i regel lånegivarens marginal som de får vinst på. 

Utöver räntan kan långivare ta ut avgifter som uppläggningsavgift, administrationsavgift och expeditionsavgifter. Dessa avgifter varierar mellan olika långivare och är därför viktiga att ha koll på, så att man har full koll den totala lånekostnaden. Det är viktigt att företagare noggrant granskar lånevillkoren för att förstå och jämföra alla kostnader innan de accepterar ett lån.

Krävs säkerhet? Och vilka former av säkerhet godtas?

Kravet på säkerhet varierar, men många företagslån kräver säkerhet för att minska risk. Godtagbara former inkluderar fastigheter, fordon, företagsinventarier, företagsfordringar, företagsandelar och personliga tillgångar. Även personlig borgen eller bankgaranti kan användas. Särskilt personlig borgen är den allra vanligaste säkerheten. Som företagare bör du noggrant överväga de säkerheter du är villig att ställa till långivaren och förstå dess påverkan på lånevillkoren.

VÅRA TEST

Hur gick testet till?

För att kunna jämföra, utvärdera och komma fram till det bästa företagslånet så var vi på Testproffs tvungna att börja med att utreda vilka finansiella behov som ett lån bör möta. 

– Vilken storlek på bolag vänder sig respektive långivare till och hur lång återbetalningstid är optimal för olika typer av bolag? 

Vi tog även hänsyn till vilken riskbild man är villig att ta som företagare, är man exempelvis villig att ingå ett s.k. borgenslån och därmed ta personlig risk? Vi satte tuffa krav för vårt test och det var därför bara några få långivare som tog sig till slutgallringen för topplistan som vi sammanställt nedan.

Viktiga frågor vi har ställt oss om företagslån:

Vilka säkerheter krävs och hur påverkar det företagets risk? Vi har undersökt vilka tillgångar som krävs som säkerhet från långivaren och hur det påverkar risknivån för företaget.

Vad är den exakta kostnaden för lånet och finns det dolda avgifter? Vi har noggrant granskat räntor och avgifter för att förstå den totala kostnaden och undvika överraskningar i låneavtalet.

Hur påverkar räntesvängningar företaget position? Vi har analyserat hur räntesvängningar kan påverka lånekostnader och företagets övergripande ekonomi för att skapa en robust finansieringsstrategi.

Finns det flexibilitet i återbetalningsvillkoren och straffavgifter? Vi har klargjort om det finns möjligheter till tidig återbetalning och hur straffavgifter kan påverka dig som lånetagare.

Hur påverkar lånet bolagets kreditvärdighet och framtida finansieringsmöjligheter? Vi har övervägt hur lånet påverkar ett bolags kreditvärdighet och möjligheterna att säkra framtida finansiering efter det här lånet.

BÄSTA FÖRETAGSLÅN

Bäst i test

1. Toborrow företagslån

Toborrow logotyp
5/5

Fördelar

Nackdelar

Överlägsen kundupplevelse och bra lånevillkor

Toborrow erbjuder en överlägsen kundupplevelse som sätter dig som användare i förarsätet när det gäller företagsfinansiering. Plattformen är busenkel att använda och tillåter dig som företagsägare att enkelt jämföra lånevillkor och hitta det mest fördelaktiga lånet för dina behov. Toborrow säger själva att de strävar efter att göra företagsfinansiering tillgänglig och begriplig för alla – och det tycker jag verkligen att de lyckats med.

Kanske viktigast dock är att Toborrow inte bara levererar användarvänlighet på plattformen utan också väldigt goda lånevillkor. Med konkurrenskraftiga räntor, tack vare det breda underlaget av långivare, och flexibla återbetalningsalternativ, möjliggör plattformen hållbara finansiella lösningar för företag i alla storlekar. Toborrow står för en ny standard inom företagslånejämförelse, där användarvänlighet och fördelaktiga villkor förenas för att skapa en överlägen kundupplevelse.

Stort utbud av lånetyper för företag

Toborrow utmärker sig genom att erbjuda kanske marknadens bredaste utbud av lånetyper för företag. Med en imponerande mångfald av finansieringsalternativ möjliggör Toborrow skräddarsydda lösningar för egentligen företag i alla branscher och storlekar. Det är unikt vågar vi påstå, då de flesta andra aktörer antingen nischar in sig hårt på mindre bolag eller de största jättarna. Oavsett om det är traditionella banklån, företagskrediter eller alternativa finansieringsformer, ger Toborrow dig som låntagare möjligheten att utforska och välja bland en stor palett av lånealternativ.

Genom att skjutra brett och erbjuda det kanske största utbudet av lånetyper för företag, positionerar sig Toborrow som den självklara resursen för företagsfinansiering. Plattformen gör det enkelt för dig som företagare i behov av finansering att navigera dig genom olika finansieringsalternativ och välja det som bäst passar dig. Med Toborrows mångsidiga utbud blir företagsfinansiering inte bara tillgänglig utan även anpassningsbar.

Företagslån

Toborrow.com

2. Krea företagslån

krea logo
krea-hemsida
5/5

Fördelar

Nackdelar

Stort låneutbud och hög utbetalningsnivå

Krea imponerar på oss med sitt omfattande låneutbud som täcker ett brett spektrum av finansieringsbehov för företagare. Jag vågar nog även påstå att de är allra bäst i klassen vad det gäller användargränssnittet på plattformen. Här kan företagsägare enkelt jämföra olika lånealternativ och hitta det mest lämpliga för dem – och allting ser dessutom väldigt bra ut under resans gång. Krea strävar efter att erbjuda ett låneutbud som är anpassat efter mångfalden bland företag, från små startups till etablerade företag, och utgör därför en viktig verktygslåda för företagsfinansiering.

Förutom det breda låneutbudet utmärker sig Krea genom att erbjuda lån till så lite som 20 000 kr upp till högsta möjliga utbetalning på 30 miljoner kr. Det här gör att man lämpar sig väl för både små kortsiktiga lånebehov och även för större investeringar som kräver en längre återbetalningstid och ett högre belopp. Genom sina effektiva processer säkerställer Krea att företagsägare får tillgång till nödvändig finansiering när de behöver det som mest och man får besked inom en dag. Krea ses som en pålitlig finansieringspartner för företag som strävar efter ekonomisk tillväxt och stabilitet.

Flest nöjda kunder enligt Trustpilot

Krea kan stoltsera med den högsta kundnöjdheten enligt Trustpilot i vår undersökning av olika förmedlare av företagslån. Med en imponerande hög betygssättning från användare bekräftar recensionerna på Trustpilot Kreas uttalade engagemang för god service och tillförlitlighet. Om man läser igenom ett par av recensionerna ser man att företagsägare som använder Krea upplever inte bara smidiga låneprocesser utan också en kundorienterad plattform som verkligen förstår deras finansiella behov.

Att ha flest nöjda kunder på Trustpilot är så klart ingen bagatell och är därför en stor anledning till att vi rankat Krea så högt som vi gjort i vårt test. Vi upplever att de aktivt lyssnar på sina användare, vilket gör dem till en pålitlig partner för företag i jakt på framgångsrik och tillfredsställande företagsfinansiering.

Företagslån

Krea.se

3. Creddo företagslån

creddo-logo
creddo-hemsida
4.5/5

Fördelar

Nackdelar

Bra långivare med möjlighet till mindre företagslån

Creddo är en gedigen låneförmedlare som sticker ut i vår jämförelse eftersom de på ett tydligt sätt vänder sig mot mindre företag och företag i behov av mer kortsiktig finansiering. En ytterligare fördel med Creddo är deras flexibilitet sett till återbetalningstid, med möjlighet till återbetalning redan inom en månad. Denna flexibilitet gör Creddo till en fin resurs för små och växande företag som söker skräddarsydd finansiering.

Med Creddo får alltså företagsägare inte bara tillgång till bra långivare utan också möjligheten att anpassa sina finansieringsbehov, inklusive mindre företagslån från så lågt som 10 000 kr. Genom att erbjuda denna flexibilitet fyller Creddo en nisch på marknaden och stärker små företags möjlighet att säkra passande finansiella resurser för sina specifika krav och tillväxtprojekt.

 

Ett företagslån som passar småföretagaren

Creddo fokuserar alltså på att erbjuda bra företagslån speciellt anpassade för småföretagaren. Småföretagaren som kundgrupp har varit något ignorerad på den här marknaden, då det är förknippat med något högre risk för långivaren att ställa ut en kredit till ett mindre företag. Därför blir Creddo en oumbärlig finansieringspartner för många av alla Sveriges småföretagare, med en plattform som gör det enkelt att jämföra och hitta skräddarsydda finansiella lösningar.

Genom att skapa en användarvänlig plattform och erbjuda skräddarsydda finansieringsalternativ stärker Creddo småföretagares möjlighet att växa och blomstra.

Företagslån

Creddo.com

4. Lenditum företagslån

Lenditum logotyp
4.5/5

Fördelar

Nackdelar

Ny aktör med möjlighet till störst lånebelopp

Lenditum är en spännande ny utmanare på marknaden för företagslån. Med fokus på innovation och en transparent plattform strävar Lenditum efter att på sikt förändra spelplanen för företagsfinansiering.

Lenditum sticker ut genom att erbjuda imponerande företagslån på upp till 40 miljoner kronor. Denna generösa finansiella möjlighet gör Lenditum till ett attraktivt val för företag som söker större kapital för tillväxt och expansion. Utöver själva lånebeloppet, så levererar Lenditum en enkel och modern plattform för framgångsrik företagsfinansiering.

Fler än 10 långivare hos Lenditum

Lenditum har på kort tid etablerat sig genom att knyta samman företag med flera kända långivare. De har en uttalad dedikation att erbjuda användare (läs: låntagare) mångfalden av valmöjligheter från pålitliga källor och det har snabbt stärkt deras position på marknaden.

Trots framgångarna, så känner vi ändå en önskan gentemot Lenditum om att få in en ökad bredd inom sitt utbud av långivare. En fortsatt strävan efter att inkludera ytterligare alternativ skulle kunna göra Lenditum ännu mer omfattande och tillmötesgående för företagsägare som söker ännu större mångfald och flexibilitet när det gäller sin företagsfinansiering.

Företagslån

Lenditum.se

5. Kompar företagslån

kompar-logo
kompar-hemsida
4.3/5

Fördelar

Nackdelar

Stor bredd av långivare och många återkommande kunder

Kompar kännetecknas av sin imponerande bredd av långivare. Med en mångsidig plattform kan du som företagare enkelt jämföra och välja bland ett ganska rikt utbud av finansieringsalternativ. Kompar strävar efter att vara en heltäckande resurs för företagsfinansiering genom att erbjuda tillgång till pålitliga och varierande långivare.

Den stora bredden av långivare, och bra kundtjänst från start till slut, har också bidragit till många återkommande kunder. Företagsägare uppskattar plattformens tillförlitlighet och mångfald, vilket skapar en stark relation mellan Kompar och företagen som säkrar finansiering vid dem. Med fokus på bredd och lojalitet har Kompar etablerat sig som en pålitlig partner inom företagsfinansiering.

Internationell långivare som snabbt etablerat sig i Sverige

Kompar, en internationell långivare, har snabbt etablerat sig som en betydande aktör på den svenska marknaden genom sin företagslånejämförelsesajt. Med global erfarenhet och expertis erbjuder Kompar användare i Sverige tillgång till internationellt välrenommerade långivare och diversifierade finansieringsalternativ.

Trots sin nyliga introduktioni Sverige har Kompar snabbt blivit en pålitlig resurs för svenska företag genom att kombinera internationell expertis med lokal precision. Dess framgångar som internationell långivare i Sverige illustrerar Kompars förmåga att erbjuda mångsidighet och globalt kunnande på flera lokala nivåer.

Företagslån

Kompar.se

6. Corpia företagslån

corpia-hemsida
4.3/5

Fördelar

Nackdelar

Personlig service till företag som behöver finansiering

Corpia, som är en dedikerad företagslångivare, utmärker sig genom att erbjuda personlig service till företag som söker finansiering. Genom att förstå de unika behoven hos varje företag skapar Corpia därefter en individanpassad upplevelse för sina kunder.

Denna personliga touch sträcker sig bortom det konventionella och gör Corpia till en förtroendeingivande partner för företagare, vilket man också märker på mängden nödja kunder. Med ett engagerat team och skräddarsydda finansieringslösningar stärker Corpia relationen mellan långivare och företagsägare och möjliggör en smidig och anpassad finansiell upplevelse.

Bra tjänst men behöver jobba på sin hemsida och tillgänglighet

Corpia hemsida är nog den del av företaget som främst har rum för förbättring. Vissa informationsdelar av hemsidan verkar inte vara uppdaterade, vilket kan påverka användarens upplevelse. Dessutom saknas en omfattande FAQ-sektion som kan hjälpa företagsägare att snabbt hitta information om företagsfinansiering.

För att ytterligare förbättra användarupplevelsen bör därför Corpia prioritera att uppdatera och förbättra sin webbplats. Dessutom kan en direkt telefonkontaktmöjlighet vara avgörande för företagsägare som söker snabb information och stöd. Genom att åtgärda dessa områden kan Corpia maximera sin potential och erbjuda en ännu mer tillfredsställande tjänst.

Företagslån

Corpia.se.se

7. OPR Företagslån Flex

OPR-Foretagslan-Flex
opr-hemsida
4.1/5

Fördelar

Nackdelar

Mer än 4 000 kunder och hög kundnöjdhet

OPR Företagslån Flex har etablerat en betydande närvaro på marknaden för företagslån där de stoltserar med över 4000 nöjda kunder. Detta är en imponerande kundbas och är naturligtvis en indikation på företagets goda förmåga att erbjuda pålitliga och flexibla finansieringslösningar för företag.

Denna konsekvent positiva feedback befäster OPR Företagslån Flex som en förtroendeingivande partner för företagsägare som strävar efter att säkra finansiering för tillväxt och framgång inom sina verksamheter.

Tydligt fokus på mindre företag

OPR Företagslån Flex har ett distinkt fokus på mindre företag genom att erbjuda lån med maximalt belopp på 1 000 000 kr. Detta tydliga inriktning möjliggör att företaget kan tillgodose specifika finansiella behov för småföretagare, som ofta behöver mer anpassade lösningar för tillväxt och stabilitet.

Med en kort återbetalningstid på max 24 månader är OPR Företagslån Flex särskilt anpassat för småföretagare som söker snabba och flexibla finansieringsalternativ. Den korta återbetalningstiden ger mindre företag möjlighet att hantera sina finanser effektivt och skräddarsy lånet efter sina specifika behov och affärsstrategier.

Företagslån

Opr.se

8. Froda företagslån

froda-logo
4/5

Fördelar

Nackdelar

Hög kundnöjdhet och god flexibilitet i lånevillkoren

Froda är en stark digital spelare inom företagslån som har imponerat med hög kundnöjdhet bland sina användare. Genom att erbjuda inte bara finansiellt stöd utan även en användarvänlig plattform har Froda på kort tid skapat positiva kundrelationer.

Froda är en stark digital spelare inom företagslån som har imponerat med hög kundnöjdhet bland sina användare. Genom att erbjuda inte bara finansiellt stöd utan även en användarvänlig plattform har Froda på kort tid skapat positiva kundrelationer.

Froda utmärker sig också genom god flexibilitet i sina lånevillkor. Företagsägare uppskattar möjligheten att anpassa låneprogrammen efter sina specifika behov, vilket gör Froda till en pålitlig partner för företag som söker inte bara kapital utan även skräddarsydda finansiella lösningar.

Modern hemsida och utförlig FAQ

Froda utmärker sig främst gentemot oss i testpanelen med sin moderna och användarvänliga hemsida. Navigeringen gör det enkelt att utforska och förstå de tillgängliga finansieringsalternativen som Froda erbjuder.

Froda stärker användarupplevelsen ytterligare genom att erbjuda en utförlig FAQ-sektion. Den detaljerade informationen svarar på vanliga frågor och hjälper företagsägare att få klarhet kring lånevillkor och processer, vilket underlättar deras beslutsfattande när det gäller företagsfinansiering.

Företagslån

Froda.se

SAMMANFATTNING

Sammanfattning av företagslån

Märke

Betyg

Lägsta lån

Högsta lån

Till ansökan

1. Toborrow

30 000 kr

20 000 000 kr

2. Krea

20 000 kr

30 000 000 kr

3. Creddo

10 000 kr

10 000 000 kr

4. Lenditum

20 000 kr

40 000 000 kr

5. Kompar